Usługi pogrzebowe JOTES

TELEFON CAŁODOBOWY: +48 76 844 10 42, +48 601 776 753

Załatwianie formalności związanych z organizacją pochówku

Śmierć nastąpiła w domu 

Jeśli zgon nastąpił w domu, pierwszym krokiem jest zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego: z telefonu stacjonarnego: 999 lub 112. Po przybyciu Pogotowia, lekarz lub osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół zgonu, po tej czynności można powiadomić Zakład Pogrzebowy o zgonie i prośbie zabrania osoby Zmarłej do kostnicy.

Z protokołem zgonu udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu po kartę zgonu (lekarz w przychodni u którego leczył się zmarły).

Śmierć nastąpiła w szpitalu

W chwili, gdy Bliski umiera w szpitalu, należy udać się do działu statystyki w szpitalu aby odebrać kartę zgonu, wystawioną przez lekarza oraz kartę potwierdzenia odbioru zwłok.

Śmierć nastąpiła w tragicznych okolicznościach (wypadek, przestępstwo)

Gdy zgon nastąpił w wyniku tragicznych okoliczności, wezwane Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę na terenie której miał miejsce zgon.

Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu.
Prokuratura wydaje zezwolenie na wydanie ciała Zmarłego. Kartę zgonu dostajemy w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Akt zgonu

Z Kartą zgonu i dowodem osobistym osoby Zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości w której nastąpił zgon.

Z kompletnymi dokumentami:
– akt zgonu,
– karta zgonu (część przeznaczona dla administracji cmentarza),
– legitymacja/dowód osobisty emerytalno-rentowa osoby zmarłej,

możemy rozpocząć przygotowania ceremonii pogrzebowej.

TELEFON CAŁODOBOWY: 76 844 10 42, 601 776 753

Załatwienie wszystkich formalności jest możliwe w Zakładzie Pogrzebowym

Pełny zasiłek przysługuje członkom rodziny zmarłego – ubezpieczonego – w pierwszej linii pokrewieństwa: rodzicom , dzieciom , rodzeństwu , współmałżonkom.

Jeżeli zmarły był nieubezpieczony (nie posiadał świadczeń emerytalno-rentowych) najbliżsi członkowie rodziny – w pierwszej linii pokrewieństwa – maja prawo wystąpić o zasiłek ze swoich świadczeń.

Wnuki maja prawo do pełnego zasiłku po zmarłych dziadkach ubezpieczonych, bez względu na to czy oni posiadają takie ubezpieczenie czy nie.

Dzieci z kolejnego małżeństwa (dzieci przysposobione-niekoniecznie prawnie) maja prawo do pełnego zasiłku w przypadku zmarłego ubezpieczonego jak również do udostępnienia swoich swiadczen zmarłemu nieubezpieczonemu, w takim przypadku dodatkowo do dokumentów potrzebny jest akt małżeństwa rodziców.

Rodzice dzieci martwo urodzonych bądź płodów od 21 tygodnia ciąży ze swoich swiadczen emerytalno-rentowych

Zasiłek do wysokości poniesionych kosztów przysługuje:

Wszystkim członkom rodziny nie w pierwszej linii pokrewieństwa, tj. kuzyn ( ka ), ciocia , wujek , synowa , zięć , szwagier ( ka ), bratanek ( nica ), siostrzeniec ( nica ), sąsiedzi , przyjaciele (gdy zmarły posiada świadczenia).

Dziadkom ubezpieczonym w przypadku pochówku wnucząt nieubezpieczonych, dziadkowie w takim przypadku mogą wnioskować o zwrot kosztów pochówku ze swoich swiadczen. Do wysokości kosztów nie przekraczających zasiłku pogrzebowego.

Pełna oferta

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards