Usługi pogrzebowe JOTES

Murowanie grobów

Wiele osób przed pochówkiem osoby zmarłej zastanawia się czy wybrać grób murowany, czy ziemny. Wiele cmentarzy komunalnych dzieli się na konkretne strefy, gdzie znajdują się różne rodzaje gruntów. Gdy decydujemy się na pochować bliską osobę na danym terenie, wybieramy dostępny na cmentarzach rodzaj grobu. Jeśli chcemy przeprowadzić murowanie grobu, warto zadbać, aby wykonała to profesjonalna firma. Wiele z nich zajmuje się pochówkami kompleksowo, możemy wtedy zlecić wykonanie takiej usługi za dodatkową opłatą przed pogrzebem.

Grób ziemny - charakterystyka

Grób ziemny jest to otwór wykopany w ziemi, w którym umieszcza się trumnę lub urnę. Po ceremonii pogrzebowej grób zasypuje się ziemią. Grób taki nie jest zabezpieczony przed zapadaniem się, więc po jakimś czasie może nastąpić osunięcie się ziemi. Może się to wydarzyć w wyniku intensywnych opadów deszczu lub pęknięcia trumny. Chcąc postawić nagrobek, musimy odczekać kilka tygodni od pogrzebu, aby pomnik był stabilny i nie zapadł się. W przypadku tego rodzaju grobu trzeba poczekać dłużej (około pół roku od pochówku). Przed postawieniem nagrobka ubija się ziemię, aby nie doszło do przechyłu pomnika. Następnie umieszcza się w podłożu specjalne legary. Można również wykonać grób ziemny urnowy. Inne opcje do wyboru to grób ziemny pojedynczy lub nagrobek podwójny czy po prostu nagrobek rodzinny. Najczęściej wykonuje się grób ziemny głębinowy.

Głębokość takiego grobu rodzinnego musi wynosić co najmniej 2,5 metra, jeżeli chowana jest trumna jedna na drugiej. Należy zachować odstęp pomiędzy trumnami, a w przypadku warstwy ziemi wynosi on 0,3 m. Jednak w przypadku grobów ziemnych, jeśli po upływie 20 lat nie wniesiemy prolongaty terminu ważności miejsca pochówku, to może po jakimś czasie nastąpić likwidacja grobu. Najczęściej jest wywieszana przez zarządcę cmentarza na nagrobku informacja na ten temat.

Grób murowany - nagrobki i grobowce

Grób murowany różni się od grobu ziemnego tym, że jego boki zostają wymurowane aż do poziomu gruntu, a nad trumną, lub urną umieszcza się murowane sklepienie. Jest to bardzo praktyczne nie tylko z uwagi na łatwy montaż nagrobka, ale i w kwestiach formalno - prawnych. Koszt grobu murowanego zawsze jest większy niż grobu ziemnego. Groby te wykonuje się ze specjalnych bloczków betonowych murowanych na zaprawie cementowej, a sklepienie stanowią płytki żelbetowe. Z powodu małej ilości miejsc grzebalnych, wiele osób decyduje się na grobowce rodzinne. Nagrobek rodzinny może pomieścić trumny zarówno w części nadziemnej jak i podziemnej lub obok siebie.

Taki grób murowany pomieści więcej trumien. Wykonujemy groby murowane kliku poziomowe (zależnie od warunków geologicznych) oraz groby urnowe. W przypadku pochówku w grobie murowanym, gdy układamy trumny na tym samym poziomie, komory dzieli mur o grubości ok 0,06 m. Chowając kolejną osobę w grobie murowanym nie musimy wnosić opłat na kolejne 20 lat, ponieważ opłata została już wniesiona przy pierwszym pochówku. Grób murowany to także oszczędność na kolejnym, ponieważ mamy już odpowiedni fundament. Jeżeli chodzi o montaż pomnika na grobie murowanym, to nie ma żadnych ograniczeń w czasie. Możemy postawić pomnik już dwa tygodnie po pogrzebie.

Grobowce są to groby rodzinne, większe od standardowych pojedynczych nagrobków. Wyrażenie grobowce rodzinne przyjęło się w potocznym języku jako określenie miejsca pochówku dla kilku członków rodziny.  Pomiędzy grobami a grobowcami rodzinnymi występują różnice konstrukcyjne. Od nagrobków różnią się też wielkością i ceną.

Oprócz ceremonii pogrzebowej, jedną z usług, którą wykonujemy w ramach naszej działalności, jest oferta murowanie grobów Lubin. Przekształcenie grobu ziemnego w murowany wiąże się z dodatkową opłatą, która pobierana jest przez zarządcę cmentarza. Wynosi zazwyczaj kilkaset złotych i jest zależna od tego, czy przekształcamy grób urnowy, pojedynczy, czy rodzinny. Grób można przekształcić w murowany po 20 latach po pochówku, ponieważ tyle wynosi czas mineralizacji zwłok.

Oferta murowanie grobów Lubin jest specjalną usługą, której wykonanie zlecane jest zakładowi pogrzebowemu Jotes odpowiedzialnemu za organizację pochówku. Jest to rozwiązanie warte rozważenia, zwłaszcza w przypadku, gdy:

  • Z informacji podanych przez zarządcę cmentarza wynika, że teren cmentarza jest gliniasty, bardzo niestabilny lub podmokły i istnieje bardzo wysokie ryzyko, że grób może się zapadać i ulegać stopniowemu niszczeniu.
  • Chcemy, aby był to grób rodzinny na wiele następnych pokoleń, wtedy lepiej od razu zainwestować w jego wymurowanie.
  • Gdy docelowo ma to być grób dla kilku osób. Będzie on więc kilkakrotnie otwierany w celu złożenia w nim kolejne go ciała.

Pełna oferta

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards