Usługi pogrzebowe JOTES

Większość zgonów ma miejsce w szpitalach lub domach opieki, gdzie działają kostnice, a ciało jest przechowywane w optymalnych warunkach do chwili odbioru przez zakład pogrzebowy.

Dom pogrzebowy JOTES - chłodnia na zwłoki Lubin

Jednak jeśli zgon nastąpił w domu, bliscy zmarłego mogą nie wiedzieć, gdzie szukać odpowiedniego miejsca do przechowania ciała. Warto wtedy skontaktować się z doświadczonym zakładem pogrzebowym, który tak jak dom pogrzebowy JOTES, gwarantuje dostęp do chłodni.

Chłodnia do przechowywania zwłok na terenie Lubina

Zakład pogrzebowy JOTES korzysta z przyszpitalnej chłodni. Dlatego niezwłocznie po przewiezieniu zwłok zapewniamy im godne warunki do czasu pochówku. Dzięki stałej temperaturze, wynoszącej między 2°C a 4°C ciało zachowuje odpowiedni wygląd. Pozwala to nam odpowiednio przygotować je do ostatniego pożegnania. To kluczowa kwestia, zwłaszcza kiedy pogrzeb jest opóźniony przez kilka dni. Spowalnia to zmiany pośmiertne i umożliwia otwarcie trumny na czas ostatniego pożegnania. 

Chłodnia na zwłoki Lubin - procedury przechowywania ciała zmarłego

Postępowanie z ciałem po śmierci podlega procedurom unormowanym prawie. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które określa przepisy sanitarne dotyczące przechowywania i przygotowania zwłok.

Jeśli do zgonu doszło w szpitalu, od razu po zgłoszeniu tego faktu, lekarz dokonuje oględzin i stwierdza zgon. Ustala jego przyczynę i wystawia kartę zgonu. Niekiedy zleca się sekcję zwłok w zakładzie medycyny sądowej. Dzieje się tak w przypadku niejasnych okoliczności śmierci. Wszelkie obowiązujące w naszym kraju procedury zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia określającym przepisy sanitarne dotyczące przechowywania zwłok.

Następnie sporządza się kartę skierowania zwłok do chłodni. Ciało może do niej trafić nie wcześniej niż po 2 godzinach od momentu zgonu, zgłoszonego w dokumentacji. Następną czynnością jest wydanie ciała osobie zajmującej się organizacją pogrzebu. Najczęściej jest to członek rodziny. Za jego pośrednictwem ciało trafia do zakładu pogrzebowego.

Jeśli stan zwłok wskazuje na to, że od zgonu minęło więcej niż 72 godziny, należy je przechować w niższej temperaturze. Pomieszczenie dedykowane przechowaniu zwłok musi posiadać komorę, która zapewnia stałą temperaturę przechowywania niższą niż 4°C. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, niezwłocznie po odnotowaniu zgonu trzeba umieścić ciało w chłodnym miejscu i zabezpieczyć przed uszkodzeniem np. w wyniku zbyt szybko postępującego rozkładu.

Usługi pogrzebowe Lubin - przechowanie i przewóz zwłok

Zakład pogrzebowy Jotes z Lubina zajmie się przewozem i przechowaniem ciała. Pomagamy także w załatwieniu spraw urzędowych - wystawieniu aktu zgonu i złożeniu wniosku o zasiłek pogrzebowy.

Zapewniamy godne warunki dla ciała, pozwalając mu dotrwać w nienaruszonym stanie do chwili pogrzebu i ostatniego pożegnania. Ciało aż do złożenia w grobie jest pod opieką pracowników zakładu pogrzebowego.

Pełna oferta

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards