Usługi pogrzebowe JOTES

W przypadku, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu, można zdecydować się na przewóz zwłok z domu Lubin. Zajmują się tym pracownicy zakładu pogrzebowego Jotes. Dzięki temu zwłoki zostają przetransportowane do kostnicy, gdzie będą oczekiwały na uroczystość pogrzebową, odbywającą się w miejscu wybranym przez rodzinę zmarłego.

Przewóz zwłok z domu

W tego typu sytuacjach formalności są konieczne. Ich dopełnienie można zlecić zakładowi pogrzebowemu. W przypadku zgonu w domu najpierw o sprawie należy powiadomić przedstawicieli Pogotowia Ratunkowego. Lekarz lub pracownik pogotowia zajmie się wypisaniem aktu zgonu, który będzie potrzebny rodzinie do załatwienia kolejnych formalności, związanych m.in. z uroczystościami pogrzebowymi. Po spisaniu protokołu zgonu o zaistniałej sytuacji można zawiadomić pracowników zakładu pogrzebowego, którzy będą mogli swobodnie przetransportować ciało zmarłego do kostnicy.

Jakie dokumenty będą potrzebne do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej?

Do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej będą potrzebne następujące dokumenty:

  • akt zgonu,
  • legitymacja emerytalno-rentowa zmarłego,
  • karta dla administracji cmentarza (wydana razem z kartą zgonu).

 

Dzięki temu można sprawnie zająć się przygotowaniem pogrzebu. Po załatwieniu pierwszych formalności i przewiezieniu zwłok z domu do kostnicy można zająć się również staraniami o zasiłek pogrzebowy, do którego prawo mają rodzice, dzieci, rodzeństwo, czy też współmałżonek. Pracownicy zakładu pogrzebowego mogą się tym zająć w imieniu rodziny zmarłego.

Przewóz zwłok z domu Lubin odbywa się w odpowiednich warunkach, tak aby ciało zmarłego mogło bezpiecznie trafić do kostnicy. Nie trzeba więc zajmować się tym samodzielnie, można skupić się na załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, aby zorganizować ceremonię pogrzebową i godnie pożegnać osobę zmarłą.

Pełna oferta

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards