Usługi pogrzebowe JOTES

Wybieranie aktu zgonu

Rodzaje aktów zgonu

W Polsce istnieją dwa rodzaje aktów zgonu:

  • akt zgonu zwykły,
  • akt zgonu skrócony.

 

Oba rodzaje aktów zgonu są dokumentami urzędowymi, które zawierają informacje o zmarłej osobie i są niezbędne do wielu formalności.

Akt zgonu skrócony zwykle jest wystarczający do załatwienia formalności związanych z dziedziczeniem, ale może nie być akceptowany w innych sytuacjach. Warto zawsze upewnić się, jakiego rodzaju akt zgonu jest konieczny do załatwienia konkretnej sprawy.

Akt zgonu to ważny dokument, który musi być przechowywany w bezpiecznym miejscu. Jeśli mamy kilka kopii aktu zgonu, powinniśmy zadbać o ich odpowiednie przechowywanie, aby nie uległy zniszczeniu lub zagubieniu.

Wybór aktu zgonu we właściwym urzędzie

Akt zgonu należy wybrać we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego. Musi to być placówka, która swoim działaniem obejmuje miejsce, w którym doszło do zgonu. Może ono pokrywać się z miejscem zamieszkania lub meldunku. Jednak jeśli do śmierci doszło w znacznej odległości od domu, można wybrać akt w odpowiednim, przypisanym urzędzie. 

Czy warto skorzystać z usług specjalisty przy wybieraniu aktu zgonu?

Skorzystanie z usług zakładu pogrzebowego przy wybieraniu aktu zgonu może przyspieszyć i ułatwić załatwienie formalności. Warto jednak dokładnie rozważyć, czy faktycznie potrzebujemy takiej pomocy i czy nie będziemy w stanie załatwić formalności samodzielnie.

Warto pamiętać, że korzystanie z usług specjalisty wiąże się z pewnymi kosztami. Dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie rozważyć, czy faktycznie potrzebujemy takiej pomocy i czy nie będziemy w stanie załatwić formalności samodzielnie.

Pełna oferta

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards