Usługi pogrzebowe JOTES

Kremacja - na czym polega?

Kremacje Lubin

Kremacja to proces, w trakcie którego dochodzi do spopielenia ciała osoby, która zmarła. W Polsce ma to miejsce poprzez bezdymne oraz bezwonne spalenie ciała, które uprzednio umieszczono w specjalnej trumnie. Należy zaznaczyć, iż jest to trumna nieposiadająca jakichkolwiek ozdób oraz niepolakierowana.

Trumna zawierająca ciało osoby zmarłej wprowadzana jest do pieca kremacyjnego przy pomocy automatycznego urządzenia wprowadzającego. Proces kremacyjny jest przeprowadzany zgodnie ze wszystkim standardami dotyczącymi prawa ochrony środowiska. Jednocześnie pamiętamy także o poszanowaniu zwłok osoby, która odeszła z tego świata. Kremacja jako spopielenie zwłok nie jest pogrzebem dla osoby zmarłej. Jej prochy umieszcza się bowiem w specjalnej urnie. Prochy grzebie się w późniejszym terminie.

Jak wygląda spopielenie zwłok?

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, najpierw trzeba powiadomić Pogotowie Ratunkowe. Przybyły lekarz wypisuje akt zgonu, po czym można zadzwonić do kostnicy. Z protokołem udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, który wyda kartę zgonu. Akt zgonu otrzymujemy w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po zdobyciu wszystkich tych dokumentów można rozpocząć procedurę pogrzebową.

Gdzie odbywa się pogrzeb spopielonego ciała zmarłego?

Jak wskazują polskie przepisy prawne, pogrzeb prochów osoby zmarłej musi odbyć się na cmentarzu. Urnę umieszcza się albo w grobie albo w niszy wcześniej przygotowanego kolumbarium. W naszym kraju stanowczo zakazane jest umieszczanie prochów zmarłych w innych miejscach, niż te opisane powyżej. W szczególności chodzi tutaj o to, iż nielegalne jest umieszczanie spopielonych zwłok zmarłego w miejscu zamieszkania bądź rozsypywanie ich na specjalnych „polach pamięci”. Za nieprzestrzeganie tych przepisów może grozić odpowiedzialność karna.

Specjaliści naszej firmy dokładają wszelkich starań, aby spopielone szczątki zmarłego po kremacji były traktowane z największym szacunkiem. Mowa tutaj jest również o wszystkich czynnościach, które mają miejsce w związku z przewożeniem prochów oraz ich umieszczaniem w grobie.

Pełna oferta

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards