Zakład pogrzebowy w Lubinie

alt

Formalności pogrzebowe - zgłoszenie zgonu

Jednym z pierwszych kroków po śmierci bliskiej osoby, jest zgłoszenie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy to zrobić w ciągu 3 dni od śmierci. W przypadku śmierci w szpitalu lub hospicjum placówka powinna załatwić formalności związane ze zgłoszeniem zgonu. 

Jeśli jednak śmierć nastąpiła w domu lub miejscu innym niż placówka medyczna, zgłoszenie tego faktu w USC jest obowiązkiem osoby, która znała zmarłego i miała bezpośredni dostęp do dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Za zgłoszenie zgonu po upływie terminu przewidziana jest kara grzywny. 

Wniosek o zasiłek pogrzebowy 

Zasiłek pogrzebowy to forma pomocy finansowej udzielanej przez państwo na pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu. By złożyć taki wniosek, trzeba przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające dane osobowe i śmierć osoby oraz koszty związane z organizacją pogrzebu.

Wśród wymaganych dokumentów znajdują się:

 1. Akt zgonu - potwierdza zgon. Akt wydaje urząd stanu cywilnego.

 2. Faktura za organizację pogrzebu - potwierdzenie kosztów organizacji pogrzebu. Fakturę wystawia zakład pogrzebowy.

 3. Dowód wpłaty za zorganizowanie pogrzebu - potwierdzenie pokrycia kosztów ceremonii. 

 4. Wniosek o zasiłek - dokument zawiera informacje o zmarłym i o osobie składającej wniosek. Można go pobrać w urzędzie gminy lub w formie elektronicznej na stronie internetowej odpowiedniej instytucji.

Jak zorganizować ceremonię? Wybór zakładu pogrzebowego 

Wybór zakładu pogrzebowego wpływa na przebieg przygotowań i samego wydarzenia. Najważniejszym kryterium jest doświadczenie i zakres usług pogrzebowych oferowanych przez przedsiębiorstwo. Warto dowiedzieć się, czy zakład zajmuje się transportem zwłok, sprzedażą trumien lub urn i kremacją. Dokonana weryfikacja pozwala na godne pożegnanie zmarłego, zwłaszcza jeśli ten jeszcze za życia określił, w jaki sposób chce zostać pochowany.

Jakie jeszcze aspekty należy wziąć pod uwagę?  

 1. Indywidualna opieka - potrzeby i oczekiwania klientów powinny być priorytetem, dlatego należy wybrać zakład, który gwarantuje indywidualną opiekę i doradztwo.

 2. Obsługa formalności - wiele osób potrzebuje wsparcia w załatwieniu formalności dotyczących organizacji pogrzebu - zezwolenie na pochówek, dokumenty związane z kremacją, wniosek o zasiłek pogrzebowy.

 3. Koszty usługi - dobrze, aby zestawić oferty kilku przedsiębiorstw, aby wybrać to, które odpowiada naszym potrzebom i możliwościom finansowym.

 4. Lokalizacja zakładu - ważne, aby organizacji ceremonii podjęło się lokalne przedsiębiorstwo pogrzebowe. Dogodna lokalizacja ułatwi współpracę z rodziną osoby zmarłej - dojazd na konsultacje lub na ceremonię będzie przebiegać sprawniej. Pozwoli to także na ograniczenie kosztów. Przedsiębiorstwem szczególnie polecanym jest zakład pogrzebowy Jotes, który organizuje pogrzeby na terenie Polkowic, Lubina, Rudnej i okolic. Zapewnia profesjonalną obsługę, pełną dyskrecję oraz szacunek dla zmarłego i jego rodziny.

Wizyta w domu pogrzebowym - ważne ustalenia dotyczące ceremonii

Na tym etapie wiele zależy od osoby zlecającej lub ewentualnej ostatniej woli zmarłego. Najważniejszym punktem wizyty w domu pogrzebowym jest ustalenie daty i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Jeśli pogrzeb ma charakter religijny, należy skontaktować się z parafią, która zarządza konkretną nekropolią. W przypadku uroczystości świeckiej trzeba wykupić miejsce spoczynku na cmentarzu komunalnym. Ten etap może zrealizować zakład w imieniu rodziny osoby zmarłej. 

Wybór formy pochówku

W tym czasie wybiera się także formę pochówku. Determinuje ona kolejne etapy organizacji i przebiegu ceremonii. Do wyboru jest tradycyjny pochówek w trumnie lub w urnie (w przypadku kremacji). 

Kremacja to tańsza możliwość. Spopielenie kosztuje 700-1000 zł. Ceny urn zaczynają się od około 200 zł. Dodatkowy koszt to zakup trumny kremacyjnej z nielakierowanego drewna lub tektury - około 500 zł. Większość zakładów pogrzebowych specjalizuje się w sprzedaży naczyń ceremonialnych - urn wykonanych z metalu, drewna lub kamienia. 

Zaletą kremacji i pochówku w urnie jest wysoka mobilność. Bliscy mogą przenieść urnę z prochami do innej nekropolii, na przykład w przypadku dalekiej przeprowadzki. Sprawa komplikuje się w przypadku tradycyjnego pochówku.

Ceny trumien wahają się między 700 a 4000 złotych - cena zależy od modelu i materiału wykonania. Do tego należy doliczyć koszty dodatkowych usług. Dla wielu osób tradycyjny pogrzeb jest ważny ze względów kulturowych i religijnych - zazwyczaj obejmuje przygotowanie ciała zmarłego, wystawienie go na ceremonii, przewóz trumny i uroczystości pogrzebowe na cmentarzu. 

Po ustaleniu formy pogrzebu należy przejść do doboru funeraliów. Ich rodzaj zależy od charakteru uroczystości i formy pochówku. To moment na zakup trumny lub urny i dodatkowych elementów, na przykład krzyża nagrobnego. 

Termin ceremonii

Termin pogrzebu zależy od przepisów prawnych, zwyczajów kulturowych, preferencji rodziny i zakładu pogrzebowego. W Polsce zgodnie z przepisami, należy zgłosić zgon w przeciągu 3 dni od jego nastąpienia. W przeciągu kolejnych 3 dni należy zorganizować pogrzeb. Możliwe jednak jest wydłużenie terminu łącznie do 10 dni - gdy wymagane są dodatkowe formalności lub gdy członkowie rodziny mieszkają za granicą.

Data pochówku zależy także od dostępności miejsca na cmentarzu i terminarza księży. Należy pamiętać, że odległy termin pochówku, może wpłynąć na koszty pogrzebu - w takiej sytuacji zakład pogrzebowy musi zapłacić za przechowywanie ciała w chłodni.

Miejsce wiecznego odpoczynku 

Miejsce pochówku zależy od czynników, takich jak:

 • wyznawana religia,

 • przekonania kulturowe,

 • prawa lokalne i regionalne,

 • indywidualne preferencje rodziny zmarłego.

W przypadku pogrzebu wyznaniowego, miejsce pochówku zależy od wyznawanej przez zmarłego religii. W obrządku katolickim wybiera się cmentarze parafialne lub sekcje katolickie na cmentarzach ogólnych. W przypadku innych wyznań (prawosławie, judaizm, islam, buddyzm) istnieją dedykowane cmentarze i przepisy dotyczące miejsca pochówku.

W przypadku pogrzebu świeckiego wybór miejsca pochówku jest bardziej elastyczny i zależy od preferencji rodziny zmarłego. W Polsce można pochować zmarłego na ogólnych cmentarzach, które zazwyczaj są zarządzane przez władze lokalne i regionalne. 

Przygotowanie ubrań do pochówku

Przygotowanie zmarłego do pogrzebu ma na celu umożliwienie pożegnania zmarłego w godny sposób. Zakład pogrzebowy dysponuje doświadczonym personelem, który odpowiada za przygotowanie ciała.

Pierwszy krok to odświeżenie ciała i umycie go. Następnie wykonuje się makijaż pośmiertny, który nadaje twarzy zmarłego naturalnego wyglądu. Ubranie zakładane na ciało powinno być eleganckie i dostosowane do sytuacji. Często rodzina dostarcza ubranie, które zmarły miał na sobie w ważnych momentach życia. Jednak w przypadku braku odpowiedniego stroju, zakład pogrzebowy może zaproponować alternatywne rozwiązania.

W przypadku kremacji, przygotowanie zmarłego wygląda nieco inaczej. Na ciało zakłada się codzienne ubrania lub całun. Nie korzysta się z usług tanatokosmetologa, ale można dodać symboliczne elementy, aby upamiętnić zmarłego.

2024 © Copyright all reserved. Created with love by  AdAwards