W przypadku, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w domu, zawsze można zdecydować się na przewóz zwłok z domu Lubin, czym zajmują się pracownicy zakładu pogrzebowego. Dzięki temu zwłoki zostają przetransportowane do kostnicy, gdzie będą oczekiwały na uroczystość pogrzebową, odbywającą się w Kościele wybranym przez rodzinę zmarłego.

W tego typu sytuacjach nie da się uniknąć kwestii formalnych, które można załatwić w zakładzie pogrzebowym. Oczywiście w przypadku zgonu w domu najpierw o sprawie należy powiadomić przedstawicieli Pogotowia Ratunkowego. Wystarczy zadzwonić pod numer 999 lub też 112, zależnie od tego, gdzie szybciej będzie można się dodzwonić. Lekarz lub pracownik pogotowia zajmie się wypisaniem aktu zgonu, który będzie potrzebny rodzinie do załatwienia kolejnych formalności, związanych m.in. z uroczystościami pogrzebowymi. Po spisaniu protokołu zgonu o zaistniałej sytuacji można zawiadomić pracowników zakładu pogrzebowego, którzy będą mogli już swobodnie przetransportować ciało zmarłego do kostnicy.

Jakie dokumenty będą potrzebne do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej?

Do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej będą potrzebne następujące dokumenty:
– akt zgonu,
– legitymacja emerytalno-rentowa zmarłego,
– karta zgonu (uzyskiwana od lekarza pierwszego kontaktu, u którego leczyła się osoba zmarła).

Dzięki temu można bezproblemowo zająć się przygotowaniem pogrzebu. Po załatwieniu pierwszych formalności i przewiezieniu zwłok z domu do kostnicy można zająć się również staraniami o zasiłek pogrzebowy, do którego prawo mają rodzice, dzieci, rodzeństwo, czy też współmałżonek. Pracownicy zakładu pogrzebowego zajmą się tym w imieniu rodziny zmarłego, aby oszczędzić im bólu.

Przewóz zwłok z domu Lubin odbywa się w odpowiednich warunkach, tak aby ciało zmarłego mogło bezpiecznie trafić do kostnicy. Nie trzeba więc zajmować się tym samodzielnie, można skupić się na załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, aby móc przeprowadzić ceremonię pogrzebową i godnie pożegnać osobę zmarłą.

Comments are closed.